Uddevalla hamns kranar i soluppgång.

Fotograf: Uddevalla hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Allt större fartyg till Uddevalla hamn

Uddevalla hamn rapporterar att fartygen som de senaste åren anlöpt hamnen blir fler, men framför allt större. 

Antalet ankommande fartyg till Uddevalla hamn uppgick till 272 under 2016 jämfört med 269 året innan. Skillnaden är alltså inte stor, men för hamnen är den ändå av stor betydelse. Bruttotonnaget har nämligen ökat med hela 34 procent, från 2015 års 1.310.717 ton till 2016 års 1.777.794 ton.

Ett nummer större

– Det som vi har märkt är att vi har ungefär samma antal fartyg och hanterade ton, men bruttotonnaget i hamnen har ökat markant, alla fartyg som kommer hit har blivit ett nummer större, säger hamnens vd Ulf Stenberg till Sjöfartstidningen.

Jämnt godsflöde

Han säger att han inte vet vad trenden beror på, men tänker sig att redarna utnyttjar hamnens jämna godsflöde genom att sätta in större tonnage på regelbundna linjer och på det sättet få in fler laster per fartyg.

– Vi ser att fartygen har gått från en last till fyra per fartyg, säger Ulf Stenberg och tillägger att det allt större tonnaget inte har någon logistisk betydelse för hamnen, som har gott om plats för stora fartyg.