Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Container | Ekonomi | Tank

Allt mer gods på världshaven

Den sjöburna världshandeln har ökat med fyra procent under 2017, framgår det av UNCTAD:s rapport Review of Maritime Transport 2018.

Av rapporten från UNCTAD (United Nations Coinference on Trade and Development) framgår att det totalt skeppades 10,7 miljarder ton gods sjövägen under 2017. Den sjöburna handeln förväntas öka med en sammanlagd årlig tillväxttakt på 3,8 procent mellan 2018 och 2023.

Av de huvudsakliga godskategorierna ökade containertrafiken med 6,4 procent efter två rekordlåga år. Torrbulk ökade med 4,0 procent, råolja med 2,4 procent samt oljeprodukter och gas med 3,9 procent.

Osäkerhet

I rapporten råder UNCTAD till försiktighet med beaktande av den osäkerhet som omger återhämtningen.

Mycket av osäkerheten härrör sig från en kombination av geopolitiska, ekonomiska och handelspolitiska risker samt strukturella förändringar som balansering av den kinesiska ekonomin, lägre tillväxt av globala värdekedjor och förändringar i den globala energisammansättningen. Detta förstärks ytterligare av nya trender, speciellt digitaliseringen, vilka kan bidra till att ändra sjöburna varuflöden och mönster.

Bulkfartygens andel störst

Under 2017 ökade världshandelsflottans bruttodräktighet med 42 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 3,3 procent. Av världshandelsflottans totala dödvikt utgör bulkfartyg 42,5 procent, tankfartyg 29,2 procent och containerfartyg 13,1 procent. Bland övriga fartygstyper som listas utgör färjor och passagerarfartyg den minsta kategorin med endast 0,3 procent av dödvikten, medan deras andel av värdet på världshandelsflottan är 11,4 procent.