Marin Mätteknik, Franklin

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Specialfartyg | Ekonomi

Allt klart för utökat sjöfartsstöd

Alla formaliteter är nu avklarade för ett utökat sjöfartsstöd. Preliminärt träder de nya reglerna i kraft innan sommaren. 

Ända sedan regeringen presenterade sin handlingsplan i januari 2013 – där ett utökat sjöfartsstöd var en av punkterna – har arbetet med en ändring av stödet pågått.

Grönt ljus från EU

I juni förra året sa riksdagen ja till regeringens betänkade om ett utökat stöd, och i januari i år skickades en så kallad notifiering till EU-kommissionen om den planerade ändringen. För att få rätt att införa ett utökat sjöfartsstöd har regeringen nämligen behövt göra en så kallad förordningsändring, som i sin tur krävt ett godkännande från EU-kommissionen. 

Nu har alltså EU-kommissionen nyligen gett sitt godkännande för förordningsförändringen, vilket innebär att alla formaliteter är avklarade för ett utökat sjöfartsstöd. Preliminärt kommer de nya reglerna att träda i kraft den 1 juni 2014.

Lika villkor

Syftet med det utökade stödet är, enligt regeringen, att utjämna konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning. I korthet innebär de nya reglerna att inte bara last- och passagerarfartyg ska kunna ansöka om sjöfartsstöd, utan även fartyg som är anpassade för särskilda funktioner – till exempel kabel- och rörläggningsfartyg, kranfartyg och olika slags forsknings- och mätfartyg.

Specialfartyg

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat skulle ett trettiotal specialfartyg komma ifråga för ett utvidgat stöd. Det rör sig då om fartyg med relativt små besättningar vilka totalt skulle ha en bemanning på omkring 300 anställda. Sjöfartsstödet i sig motsvarar skatten på sjöinkomst och kostnaden för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för samtliga ombordanställda. 

 

Kommentarer

 • Claes Fejde

  Då har vi kommit en bit på väg!
  Utökade sjöfartsstödet mer än välkommet!

 • Anonymous

  Äntligen en positiv nyhet! Återstår att se om det leder till någon inflaggning.

 • Studerande

  Kan detta leda till mer svenska ombordanställda?

 • Mark Twain

  En piss i Mississippi.

 • Anonymous

  Bliver det LNG-stöd som finnarna hjälpte Viking Grace?

 • Mathias Rosenblad

  Äntligen! Grattis!

 • Göteborg

  Fantastisk,,

 • Anonymous

  Bättre sent än aldrig, tyvärr är det nog alldeles för sent, skulle bli mycket förvånad om det blir några inflaggningar att tala om, enstaka små tonnage kanske men den betydande stor tonnage är bort för överskådlig framtid, Tyvärr!!

 • Roller

  Jag ser detta väldigt positivt. Självklart vet ingen ännu vart det leder. Hoppas och tror att fler redare kommer att flagga in igen..Rolle

 • Anonymous

  Nån som vet vilka 30 fartyg det är frågan om? Förutom MMT som har slagits för detta så har man väl inte hört så mycket från någon av dom berörda redarna eller?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.