Fotograf: Anna Norén/Försvarsmakten/Combat Camera

Kategori: Politik

Allt färre piratattacker

Det sker allt färre piratattacker i Adenviken och Indiska Oceanen – i nuläget hålls bara ett fartyg.

Det senaste åren har det skett flera hundra piratattacker mot handelsfartyg i farvattnen utanför Somalia, men trenden är tydlig – angreppen blir färre och färre. Det handlar om en kraftig nedgång.

Matbistånd

Under 2013 inträffade 20 misstänkta incidenter, varav sju bekräftade attacker, enligt EU Navfor som opererar i Adenviken och Indiska Oceanen.. Inget fartyg kapades. Att jämföra med till exempel 2010 och 2011 då 174 respektive 176 bekräftade attacker inträffade. De åren kapades också 47 respektive 25 fartyg (statistik i bildspelet ovan).

Sedan 2009 har 873.857 ton mat levererats inom FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme) till behövande i Somalia. WFP förser undernärda och svältande människor med mat och står för logistiskt stöd till andra organisationer och stater i nödsituationer. Totalt har 251 fartyg inom livsmedelsprogrammet eskorterats av fartyg från EU-Navfor (däribland flera nordiska örlogsfartyg och korvetter).

Kan bli förlängning

Sedan 2009 har också totalt 121 pirater också lagförts, men flera hundra misstänkta pirater har släppts. Ibland för att det helt enkelt har saknats länder som är villiga att hysa en rättegång och fängsla pirater efter en eventuell fällande dom.

EU Navfor Somalias förordnande, liksom NATO:s marina insats i området, går ut 2014 och det pågår diskussioner om att förlänga uppdraget i ytterligare två år för EU-styrkan. Det är mer oklart vad som händer med NATO:s Operation Ocean Shield. Norge ledde NATO-styrkan under andra halvan av 2013.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.