Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Offshore

Allt färre öppet arbetslösa

Antalet öppet arbetslösa ombordanställda fortsätter att sjunka, enligt Arbetsförmedlingen Sjöfart. I juni var 40 nautiska sjöbefäl inskrivna, vilket är den lägsta siffran sedan 2010.

Bland nautiska sjöbefäl är det framför allt bland klass V-befäl som minskningen märks, från 16 stycken i juni förra året till 8 i år, medan siffran för klass II stiger något. 

Lägsta siffran på sju år

Antalet arbetslösa nautiska sjöbefäl – som innefattar K-brev, klass II, klass III och IV, klass V och klass VI-VIII – har sjunkit stadigt sedan februari 2016 då totalt 124 nautiska sjöbefäl var arbetslösa. Sett till den senaste tioårs-perioden var det värst i januari 2013 då totalt 143 nautiska sjöbefäl var inskrivna hos Arbetsförmedlingen Sjöfart. Årets siffra för juni månad är den lägsta sedan juli 2010, då 36 nautiska befäl var inskriva. 

Sjunker på alla områden

Även bland de tekniska befälen sjunker arbetslösheten. I juni 2016 var totalt 29 tekniska befäl inskrivna, i juni i år var siffran nere på 16. Bland de tekniska befälen ingår befäl med I-brev, klass II, klass III och IV, klass V, klass VI-VIII samt fartygseltekniker. 

Lika bra ser det ut för den tredje huvudgruppen som innefattar motormän, kockar och matroser. Här sticker behöriga matroser ut som går från 29 arbetslösa i juni 2016 till dagens 15 inskrivna arbetslösa.