Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Alla tiders rekord för Viking Line

Viking Line noterar tillväxt i sina passagerarvolymer på alla linjer utom en.

Under de senaste dagarna har både Tallink och Wasaline offentliggjort rekordvolymer. Nu meddelar även Viking Line om rekordsiffror för 2017.

Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2017 var 6,9 miljoner eller närmare 6 procent fler än året innan. Siffran uppges vara den högsta någonsin i Viking Lines historia. Även vad gäller antalet personbilar blev det alla tiders rekord med 762.300, en ökning med 12 procent.

Däremot minskade antalet fraktenheter med 3 procent till 127.700.

Stark Tallinntrafik

Den största ökningen i passagerartrafiken var på linjen Helsingfors–Tallinn där kapaciteten förstärktes från april till oktober. Här ökade antalet passagerare med 15,7 procent till 2,3 miljoner.

På linjen Åbo–Åland–Stockholm ökade passagerarvolymen marginellt och närmade sig 1,9 miljoner. På rutten Helsingfors–Mariehamn–Stockholm reste drygt en miljon passagerare, vilket innebär en ökningen på 4 procent.

Populär trotjänare

Även antalet passagerare på rederiets äldsta fartyg Rosella på linjen Mariehamn–Kapellskär ökade. Totalt reste 722.300 passagerare med färjan, vilket är 3 procent fler än året innan.

Endast i kryssningstrafiken Stockholm–Mariehamn med Viking Cinderella noteras en obetydlig minskning, 0,1 procent, på grund av färre trafikdagar. Antalet passagerare var 890.700.

Passagerarvolymen för M/S Viking Cinderellas kryssningar från Stockholm var 890 689 (891 212). Minskningen på 0,1 procent grundar sig på färre trafikdagar under året.

– Passagerarna har dragit nytta av vår utökade kapacitet under året, därtill har priskonkurrensen varit hård till gagn för våra passagerare, kommenterar Jan Hanses, verkställande direktör för Viking Line.