Fotograf: EU Navfor

Kategori: Haveri | Juridik | Politik

Albedo-gisslan vid liv

Myndigheter har nu bekräftat att åtminstone 11 sjömän i det kapade fartyget Albedos besättning är vid liv. Samtidigt går besättningens familjer ut i ett gemensamt öppet brev och vädjar till exilsomalier att sätta press på sina klaner i hemlandet för att frige sjömännen.

Informationen kommer från sekretariatet för Regional Maritime Security, Somali Contact Group on Counter Piracy and Maritime Security som också meddelar att besättningen troligen förts över till ett annat kapat fartyg, Naham 3. Utrikesdepartementet i Bangladesh har bekräftat att sju av de elva vid liv är pakistanska medborgare. Resterande besättning bestod av indisks, lankesiska, iranska och pakistanska medborgare.

Fartyget är registrerat på ett malaysiskt företag i Penang som skall ha startats av iranier. De malaysiska myndigheterna har fått en begäran från Bangladesh om assistans, men fått beskedet att Malaysia inte kan vidta några åtgärder eftersom rederiet redan har övergett fartyget.

I det öppna brevet skriver familjerna om sin svåra situation. Det handlar om fattiga familjer som ”inte har pengar för att betala mediciner, skolavgifter eller mat till våra barn”, och man berättar att man sökt hjälp överallt för att få ihop pengar till en lösensumma, men ingen har lyssnat.

Nu ber man att piraterna skall frige deras familjemedlemmar på humanitära grunder.