Aktivister greps efter att ha bordat Stena Don

Den 31 augusti tog sig fyra aktivister från Greenpeace ombord på Stena Drillings borrigg Stena Don utanför Grönland i protest mot det brittiska energibolaget Cairn Energys oljeprospektering i vattnen utanför Grönland. Aktivisterna greps senare av dansk polis sedan kyla och starka vindar tvingat ned dem.Aktivisterna klättrade ombord via gummibåtar. – Vi har förhindrat en mycket kontroversiell och farlig oljeborrning i två dagar. Även om det arktiska vädret besegrade oss till slut är vi stolta över att vi försenade Cairns fortsatta jakt på olja i denna mycket sårbara miljö, sa en av klättrarna, amerikanen Sim McKenna, från en satellittelefon innan han klättrade ned. Greenpeace uppger att Cairn avbröt samtliga provborrningar under tiden aktivisterna befann sig på borriggen. Svensk Sjöfarts Tidning har utan framgång försökt nå Stena Drilling för en kommentar. Stena Don och borrfartyget Stena Forth chartras av Cairn Energy.Greenpeace uppmanar miljöminister Andreas Carlgren (c) att aktivt verka för ett moratorium mot djuphavsborrning i Arktis vid OSPAR-mötet den 20–24 september i Bergen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.