ÅF och SSPA ska utreda LNG-infrastruktur

ÅF Industry och SSPA har fått i uppdrag av danska sjöfartsverket att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av infrastruktur för LNG i Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen. Företagen ska genomföra en förstudie och granska de rekommendationer som omfattar både tekniska och ekonomiska spörsmål.Danska sjöfartsverket å sin sida företräder flera andra intressenter; däribland energibolag, hamnar och rederier från Skandinavien, Belgien och Holland.Studien inleds i maj och avslutas under första kvartalet 2012.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.