80–90 procent av fartygsutsläppen kan reduceras med tillgängliga metoder

I rapporten ”Air pollution from ships” som presenteras av den internationella miljöstiftelsen Bellona gemensamt med fem andra miljöorganisationer, framkommer att 80–90 procent av fartygens utsläpp kan reduceras genom de tekniska metoder och regelverk som finns idag. Detta är också, enligt rapporten, mycket mer kostnadseffektivt i jämförelse med landbaserade åtgärder. Organisationerna har nu gemensamt utarbetat ett förslag på åtgärder/rekommendationer som EU och dess medlemsstater borde följa.