Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Reparationsvarv | Specialfartyg

Voima uppgraderas för tio år till

Finlands överlägset äldsta isbrytare Voima kommer än en gång att genomgå en uppgradering som förlänger fartygets operativa livstid med minst tio år.

Efter fyllda 62 år är det inget tal om pensionering för den finländska isbrytaren Voima. Det statliga rederiet Arctia har beslutat att förlänga isbrytarens livstid med minst tio år.

Uppdraget att docka isbrytaren Voima har tilldelats Turku Repair Yard i Nådendal. Voima anländer till varvet i början av juni och under de följande fyra månaderna förnyas stålkonstruktioner i skrovet, maskinutrustning, hyttavdelningar och däcksutrustning.

Arctia uppger att Voima har visat sig vara en pålitlig östersjöisbrytare.

– Denna dockning säkrar Voimas operationsförmåga åtminstone för de följande tio åren. Livstidsförlängningen är en del av ett uppgraderings- och förnyelseprogrammet för vår isbrytarflotta, säger Kari Patrakka, teknisk chef på Arctia.

”Kapacitet finns”

För Turku Repair Yard är detta ett välkommet uppdrag.

– Det är ett stort projekt som kommer att skapa arbetstillfällen för många människor och kommer att påverka våra underleverantörer. Åtminstone själva dockningen, stålarbetena och alla mekaniska arbeten görs i vår regi, säger Kim Kangas, vd för Turku Repair Yard, till Sjöfartstidningen.

Trots att projektet pågår i fyra månader försäkrar Kim Kangas att varvet också har kapacitet att docka andra fartyg under tiden.

– Vi har kommit överens om att vi får mellandocka. Dockan är inte upptagen hela tiden, men det kräver förstås bra planering från vår sida.

Levererad 1954

Voima levererades av dåvarande Wärtsilä Helsingforsvarvet 1954. Ytterligare tre isbrytare av samma typ byggdes för Sovjetunionen. Av modifierad Voima-klass var även statsisbrytaren Oden som levererades av Wärtsilä till Sverige 1957.

En omfattande ombyggnad, som totalt ändrade Voimas exteriör, utfördes 1979.