Fotograf: Sjöfartstidningens arkiv

Kategori: Kultur | Passagerarsjöfart

50 år sedan Kungsholms jungfruresa

Kungsholm gjorde sin första resa från Göteborg till New York för 50 år sedan, den 24 april 1966.

Svenska Amerika Liniens sista flaggskepp, Kungsholm levererad 1966, anlände till Alang i november 2015 för att huggas upp. Den 24 april 2016 är det 50 år sedan hon inledde sin jungfruresa från Göteborg till New York.

Hög kvalitet

I många olika sammanhang har det kommit fram att hon var ett fartyg av hög kvalitet. I första hand tänker man då på de påkostade men samtidigt skandinaviskt funktionella passagerarutrymmena.

Kungsholm var också ett avancerat fartyg vad gäller tekniken ombord. Vi har rotat i arkivet och tänkte presentera lite av den utrustning som kanske kan vara av intresse för både dagens nautiker och maskinister.

Modern bryggdesign

I de integrerade navigationssystemens tidevarv med bryggor av ”cockpit”-design ter sig Kungsholms brygga tämligen konventionell. Trots det var den på sin tid avancerad både beträffande design och instrumentering. Så här skrev vi i fartygspresentationen i Svensk Sjöfarts Tidning nummer 18 1/2 1966:

Kommandobryggans tillbyggda del och naviga-tionshytten har utformats till en enhet – en ”navigationscentral” – där alla slag av existe-rande moderna navigationsinstrument och hjälpmedel är representerade och har grupperats med tanke på att tillförsäkra största möjliga funktionsvänlighet och fri sikt.

Utrustningen bestod bland annat av två radaranläggningar, en 10 cm och en 3 cm Decca med true motion och automatisk relativ plotting. Båda hade slavindikatorer till lotsarnas bruk.

Vidare hade fartyget en Decca Navigator (Mark XII), Sperry Loran-utrustning samt en Plath visuell radiopejlapparat. Gyrokompassen, med tre dotterkompasser, var av Sperrys typ, liksom den automatiska gyropiloten och kursskrivaren.

Två Simrad-ekolod, varav ett för vattendjup på 0 till 50 famnar och ett för djupområden inom 0 till 600 famnar, samt SAL fart- och distanslogg med tripmätare för radarplotting hörde vidare till bryggans utrustning.

Brandskydd

Dessutom hade fartyget exempelvis VHF radiotelefoni, djupgåendemätare och trimindikator, maskintelegrafer med automatlogg samt vindmätare. I radiostationen fanns en telefax väderrapport-skrivare för kartritning av väderleksförutsägelser.

Kungsholm levererades med ett automatiskt Matthew Hall-sprinklersystem som täckte all inredning i fartyget. I maskinrummen installerades Walter Kidde CO2 total floating system.

I inredningen ombord användes i hög grad eldsäkra respektive eldhämmande material och färger. Fartyget hade givetvis också ett omfattande övervaknings- och larmsystem:

Skulle eld utbryta någonstans, registreras detta omedelbart i navigationscentralen av ett Matthew Hall automatiskt brandlarm och en Minerva rökdetektor. 44 vattentäta dörrar och 125 eldsäkra dörrar och luckor kontrolleras och manövreras från navigationscentralen.

Maskineri

Fartygets två niocylindriga huvudmaskiner hade tillverkats av Götaverken och hade typbeteckningen 760/1500 VG-9U. De var av enkelverkande, tvåtakts tvärstyckstyp med turbouppladdning. De utvecklade tillsammans 25 200 ehk (30 000 ihk) vid 120 varv per minut, men den maximala effekten under en timme uppgick till 27 700 ehk (32 700 ihk) vid 124 varv per minut. Motorerna var utrustade för drift med tjockolja. Huvudmaskinerna drev varsin fem-bladig propeller med 5,4 meter i diameter. Hjälpmaskineriet, som drev de elektriska generatorerna, bestod av fem sexcylindriga dieselmotorer, tillverkade av Ruston & Hornsby Ltd. Den totala effekten uppgick till 5 700 ehk. 

För att minska riskerna för att störande oljud från maskinrummet skulle tränga in i inredningen hade motorerna ställts på ljud-och vibrationsdämpande elastiska underlägg. Fartygets elektriska huvudkraftkällor hade en total kapacitet av cirka 4 000 kW, fördelad på fem trefas ASEA-växelströmsgeneratorer.

Denna effekt var tillräcklig för alla behov ombord och motsvarade ”medelförbrukningen för en europeisk stad med en befolkning på 20 000”.

Fartyget hade stabilisatorer för att ”säkra fartyget lugna rörelser i sjögång”.

Specialnummer att ladda ner!

Hela leveransbeskrivningen av Kungsholm (specialnummer av Svensk Sjöfarts Tidning nr 18 1/2 år 1966) kan du ladda ner här.

Green tech

Upphuggningen av Kungsholm avancerar i rask takt. Samtidigt pågår projektering av ett nytt fartyg, som går under projektnamnet Kungsholm 5. Detta projekt har initierats av affärsmannen Johnny Sid, som i flera år arbetade för att rädda Kungsholm och få henne till Göteborg.

Visionen är att detta nybygge skulle bli minst lika tekniskt avancerat som Kungsholm var på sin tid. Visionen är ett eldrivet fartyg med nollutsläpp tack vare utnyttjande av den senaste miljöteknologin och förnybar energi som bland annat solenergi.

Mer om projektet kan man läsa på den nyöppnade hemsidan www.kungsholm5.se.