1915. Svenska Amerikalinjens Stockholm vid Amerikaskjulet. Fartyget är krigsmålat vilket tyder på att bilden är tagen under första världskriget.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Kultur

400 år med Göteborgs hamn

Under 2020 är det exakt 400 år sedan Göteborgs hamn grundades, ett år före staden. Då var det knappast någon som trodde att det var starten för Skandinaviens största hamn. Se de unika bilderna från hamnens historia.
 • 1897. Arvid Ahlbergs målning från 1897 där Wilsonångare ligger vid bojar utanför Packhuskajen. Trappan i kajen har använts av tusentals emigranter till USA. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1923. Vy över tullhuset på Pack- husplatsen. Man ser även Pack- huskajen, Stenpiren samt Träpiren på bilden. Ångaren Bohuslän ligger vid Stenpiren. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1937. Sessanlinjens första färja, Kronprinsessan Ingrid, passerar Gäveskär på väg mot Danmark. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1947. Englandsbåt från Svenska Lloyd och två av Svenska Amerikaliniens fartyg Kungsholm och Gripsholm. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1949. Två barn tittar ut över hamnen. Bilden är enligt uppgifter tagen på ”flytbryggan” som låg vid Masthuggskajen. Fotograf Ingemar Berling (1925-2006). Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1958. När bananerna kom till Göteborg var de helt omogna, därför fick de mogna till i mognadsrum innan de skickades vidare ut i handeln. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1960. Kranförare i Sannegården. Arbetade i Göteborgs Hamn 1932-1968. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1966. Fartyg ligger vid Masthuggskajen. Längst bort på kajen lägger en Amerikabåt till vid Amerikaskjulet 1966. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1966. Stena Danica vid Sveas Kulle i Skandiahamnen. Danicas färjetrafik utgick från innerhamnen, men man stannade till här för att lasta lastbilar. Terminalen på Sveas Kulle togs i bruk 1967, men bilden är tagen 1966. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1966. Premiäranlöpet för Tor Anglia i Skandiahamnen. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1967. M/S Ihre lämnar Sannegårdshamnen. Färjan 4 syns i förgrunden. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1967. Första oceanfartyget i Skandiahamnen var kryssningsfartyget ”Caronia”. Fartyget anlöpte Skandiahamnen sommaren 1967. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1968. Fartyget Don Juan, en liten Walleniusbåt. Döpt efter en opera som alla Walleniusbåtar. Kajplats 615 i Skandiahamnen. Bild tagen i samband med att kajplats 615 användes första gången under sent 1960-tal. Bilarna ska exporteras till England. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1968.Shells råoljetanker ”Niso” (121 000 dödviktston) lägger till vid kajplats 801 i Torshamnen. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1969. 22 september 1969. Fisketursbåten Odd har klämts upp mot Skeppsbrokajen. Fartyget Cooranga låg med bojar i älven men slet sig och tryckte upp fiskebåten mot kajen. Dramatisk storm med högt vatten. Foto: Göteborgs Hamn AB

Under året har Göteborgs Hamn AB uppmärksammat det stora jubileet på en rad olika sätt. I juni firades hamnen genom en mindre ceremoni på kajen utanför Amerikaskjulet där dagens vd Elvir Dzanic och hamnkapten Åsa Kärnebro talade och avtäckte en monter med ett kungligt dekret daterat till 1619 där Gustaf II Adolf beordrade sina chefsarkitekter Joost van Werdt och Johan Arendz att börja planera staden och hamnen.

Ingen vanlig hamn

Året efter grundades hamnen genom att Stora Hamnkanalen i Brunnsparken grävdes ut. Det handlade dock inte om någon hamn i vanlig mening. Vattendjupet var så lågt att alla större skepp fick ankra utanför Klippan eller vid Gamla Varvet, nuvarande Stigbergskajen. Sedan fraktades varorna in med hjälp av pråmar.

 • 1976. Tankern ”Nai Genova”, 410 000 dödviktston bogseras ut ur Eriksbergs byggdocka. Jämte systerfartyget ”Nai Superba” är hon det största fartyget som byggts i Göteborg. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1976. Skandiahamnens första terminal, Tor-terminalen. Härifrån gick trafik till Storbritannien och Nederländerna. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1977. Svenska Lloyds fartyg ”Saga” avgår på sin sista färd till Tilbury i Storbritannien den 31 augusti 1977. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1979. DFDS Seaways fartyg Winston Churchill körde på grund i Midsommarviken på Vinga 1979. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1980. Göteborgs Hamn har alltid hittat innovativa lösningar. Tex den här liggande pollaren avsedd för roro-hamnar. Det går inte att fälla en roro-ramp på en kaj som har stående pollare, utan man hittade istället på den här lösningen som används än idag. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1982. Vy från Masthuggsbergen västerut. Stenabåt vid Majnabbe, Tor Line-färja synlig i Skandiahamnen. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1984. ACL-fartyg från USA lägger till och fäller ner rampen i Skandiahamnen 1984. Atlantic Companion som var den första båten i den tredje generationens ACL-fartyg som togs i bruk. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1987. Skandiahamnens sydkaj. Containerkran K6 tillverkad av Aarhus Maskinfabrikk får kranarmen monterad med hjälp av pontonkranen ”Chapman”. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1988. Vänermax-fartygen ”Shuttle Göteborg” och ”Shuttle Karlstad” matade exportpapper från STORA-bruk vid Vänern till Älvsborgshamnen under sent 1980-tal och hela 1990-talet. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1992. Vy från Masthuggsbergen över Masthuggskajen, Göta älv och Cityvarvet. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1993. Två av Walleniusrederiernas bilfartyg i Lindholmshamnen lastar bilar och entreprenadmaskiner för export. Under många år var Lindholmshamnen specialhamn för bilar efter att styckegodstrafiken där flyttat eller upphört. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1994. SeaCats katamaran och Stena Line. Båda trafikerar till Danmark. Året är 1994. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 1998. Göteborgs Hamns nya containerkranar K8 och K9 anländer färdigmonterade från byggplatsen i Abu Dhabi. Foto: Göteborgs Hamn AB
 • 2000. Sista anlöpet av transocean linjetrafik i Frihamnen och innerhamnen: M/S ”Stoja” lastar för Sydamerika. Foto: Göteborgs Hamn AB

Asienhandel och utvandring

Sedan starten har Göteborgs hamn spelat en central roll för både Göteborgs och hela Sveriges utveckling. Den har varit Sveriges starka länk i kontakten och handeln med resten av världen. Hamnen gjorde att Svenska Ostindiska Kompaniet bildades vilket gjorde Göteborg till Norra Europas handelscentrum med resorna till Asien under 1700-talet.

Under 1800-talet blev hamnen navet när hundratusentals svenskar utvandrade till USA. Och under 1900-talet genomfördes stora satsningar och kraftiga expansioner som lade grunden till det som har gjort Göteborgs hamn till dagens internationella storhamn.

Den som vill se ännu fler historiska bilder från Göteborgs hamn gör rätt i att besöka hamnens webbsida med över 400 bilder.

Detta är webbversionen av en artikel ur Sjöfartstidningen nr 11 med utgivningsdatum 18 december 2020.