33 hamnarbetare varslade i Sundsvall

33 hamnarbetare vid Tunadalshamnen i Sundsvall är varslade, till följd av att M-reals pappersbruk i Wifsta läggs ner senast sommaren 2007. Att personalstyrkan skulle minskas var ett väntat besked eftersom all godstrafik till och från Wifsta går via Tunadalshamnen. Däremot var antalet varslade oväntat, enligt Benny Österholm, fackordförande för Hamnarbetarförbundet som uttalar sig i Sundsvalls Tidning. Facket hade kalkylerat med ett varsel på 10–15 personer. Nu blev det istället 30 kollektivanställda och tre tjänstemän, vilket motsvarar var fjärde anställd. Jobben i hamnen minskar också till följd av att SCA Transforest sagt upp ett avtal om massahantering från Östrandsfabriken.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.