Linnéa Berg är andrestyrman på Stena Scandinavica.
Emelie Asplund

3 av 10 chefer ska vara kvinnor 2022

Lagom till den internationella kvinnodagen berättar Stena Line att rederiet ökar sitt fokus på jämställdhet och inkludering.

Relaterade artiklar

I ett pressmeddelande skriver Stena Line om sitt nya fokusområde inom hållbarhetsarbetet. Rederiets övergripande mål är att skapa en hållbar arbetsmiljö, fri från trakasserier, där alla har lika möjligheter oavsett ålder, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet eller funktionshinder.

Nollvision om trakasserier

Equality and inclusion blir nu företagets femte fokusområde, och kommer att komplettera de befintliga fyra områdena – Clean energy, Good health and wellbeing, Life below water och Responsible consumption – som lanserades 2016. 

– De långsiktiga målen för Equality and inclusion är att vi ska ha minst 30 procent kvinnliga chefer år 2022 och en nollvision när det gäller trakasserier. Arbetet har redan påbörjats med två nya policyer för att motverka trakasserier och främja lika möjligheter som lanserades förra året, säger Margareta Jensen Dickson, People Head of Stena Line.

Undertecknat löfte

Under 2019 kommer Stena Line att fokusera på initiativ för att motverka trakasserier, förbättring av rekryteringssystem och rutiner, öka intresset för jobb inom sjöfart bland både kvinnor och män – samt att engagera sig i Maritime UK:s ”Women in Maritime Pledge”, som förbinder hela företaget att ”skapa en kultur som aktivt stöder och hyllar mångfald på alla nivåer, i hela vår organisation och bransch”, som Stena Line undertecknade 2018.

– Vi kommer att behöva leverera på ett antal ambitiösa men realistiska mål. Exempelvis handlar det om att identifiera hinder i samband med rekrytering och befordran av kvinnor, förbättra rekryteringsmetoder, avkoda arbetsansökningar men även benchmarking och kartläggning av policyer för att vara en familjevänlig arbetsplats för alla, säger Margareta Jensen Dickson.