276 nya containerfartyg levereras i år

Världens samlade containerflotta kommer att öka med 276 nybyggen i år om totalt 1,42 miljoner TEU (tjugofotsekvivalenter), uppskattar analysföretaget Alphaliner. Kapacitetsmässigt ligger ökningen på 9,5 procent.Ökningen i TEU räknat är den nästa högsta sedan Alphaliners mätningar startade. Toppåret är 2008 då 1,57 miljoner TEU levererades. Enligt Alphaliner beställer rederierna allt större fartyg, ifjol låg snittnybyggandet på 3.990 TEU medan det i år har sprungit iväg till 5.150 TEU. För 2011 och 2012 väntas det öka till 6.050 TEU respektive 7.015 TEU. Sammanlagt 108 fartyg över 10.000 TEU förväntas levereras från nu fram till 2012.Totalt har 180.000 TEU försvunnit från världshaven i år, antingen via upphuggning, uppläggning eller konvertering.