Fotograf: Damen Oskarshamnsvarvet

Kategori: Specialfartyg | Forskning | Miljö

25 år till för Ocean Surveyor

Damen Oskarshamnsvarvet utför en uppgradering av SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor. Denna ska förlänga fartygets livstid med ett kvartsekel.

Damen Oskarshamnsvarvet har vunnit den offentliga upphandlingen av en omfattande livstidsförlängning av undersökningsfartyget Ocean Surveyor, som ägs av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Därefter är fartyget redo för ytterligare 25 år av undersökningsarbete.

Ett år på varv

Uppgraderingen av Ocean Surveyor kommer att ta tolv månader och i princip är det enbart skrovet som behålls, uppger SGU. Arbetet inleds den 6 april 2020 och återleverans är planerad till 31 mars 2021.

Till de största arbetena hör byte av maskineri från diesel-mekaniskt till diesel-elektriskt. Maskineriet uppfyller därefter IMO Tier III och inkluderar SCR för katalytisk rening av kväveoxider. Såväl bryggan som arbets- och besättningsutrymmen byggs om. Därtill kommer att utrustning som inte byts ut att genomgå en grundlig översyn.

Förbättrad arbetsmiljö

Syftet med ombyggnationen är att modernisera fartyget för mindre miljöpåverkan samt att skapa en god och modern arbetsmiljö för såväl besättning som forskningspersonal.

– Vi rustar fartyget för 25 års fortsatt undersökningsarbete och blir samtidigt ett av de miljövänligaste och mest ändamålsenliga undersökningsfartygen i svenska vatten, säger Björn Bergman, enhetschef för marin teknik och drift på SGU, i ett pressmeddelande.

Byggd 1984

Den 38 meter långa Ocean Surveyor är byggd i Norge 1984. Fartyget har katamaranskrov i kevlar/FRP-komposit. Till Ocean Surveyors uppgifter hör att med sin avancerade mät- och provtagningsutrustning kartlägga havsbottnens geologi och att ta sedimentprover som visar spridningen av miljöfarliga ämnen.

Fartyget används ofta i samverkan med andra myndigheter som Havs och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Försvaret, Sjöfartsverket, Länsstyrelser och kommuner för miljöövervakning och inför etablering av vindkraft och bottenkablar, muddring av farleder med mera, informerar SGU.