2010 – bra för dem som har pengar

Revisions- och konsultfirman Moore Stephens spår att 2010 blir ett mycket bra år för shippingaktörer med pengar och access till finansiering.– 2010 kommer att bli ett tufft år för sjöfarten, och allra tuffast blir det för varven. Men det kommer också att vara ett år av möjligheter för alla med pengar och finansiering, eftersom de kan komma över tillgångar billigt från projekt som går i stöpet. Detta kommer också att vara det första året där vi ser en ny typ av shippingfinansiering, eftersom försiktiga men framåtblickande banker börjar titta på miljöprestandan hos fartyg och företag som efterfrågar finansiering. Därför kommer vi att se många aktörer som tänker grönt, medan de som saknar finansiering istället blir gröna av avund mot de som kan, säger Julian Wilkinson, chef för Moore Stephens.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.