Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Arbetsmarknad | Folk/företag

200 miljarder till danska statskassan

Under 2013 seglade den danska sjöfarten hem över DKK 200 miljarder till den danska statskassan, visar ny statistik.

Den danska sjöfarten bidrog med DKK 201 miljarder till den danska statskassan under 2013, en ökning med sex miljarder från föregående år och ett nytt rekord, skriver Danmarks Rederiforening i sin årsrapport och hänvisar till siffror från myndigheten Danmarks Statistik. 

Omfattande tillväxtplan

Rederierna är ryggraden i det stora maritima klustret i Danmark och spelar en stor roll för landets totala ekonomi, till exempel är A. P. Møller-Mærsk rankat bland världens 100 största bolag av Forbes.

Under 2012 tillsatte regeringen på Christiansborg en tillväxtplan för den maritima sektorn, där ingår att marknadsföra Danmark som ett etableringsland för internationella maritima verksamheter, skapa utbildningar i världsklass, stärka innovationen och få bort danska särkrav som slår mot sjöfarten. Enligt Danmarks Rederiforening kommer tillväxtplanen innebära att danska redare står ännu starkare när de oroliga ekonomiska tiderna på ett globalt plan lägger sig.

Idag består den danskkontrollerade handelsflottan av över 2.000 fartyg och landet är bland världens fem största sjöfartsnationer. Men trots rekordinseglingen på 201 miljarder och ökad aktivitet för rederierna föll lönsamheten under 2013. Tanksegmentet, där danska rederier är stora, brottades och brottas fortfarande med svaga rater och överutbud av tonnage. Situationen för bulk är inte mycket bättre, med långt ifrån tillfredsställande rater.

Stora investeringar

Många danska rederier har enligt Danmarks Rederiforening stort fokus på kostnadssidan med effektiviseringar och minskad bränsleförbrukning. Samtidigt skriver man i årsrapporten står rederierna inför ”våldsamma” investeringskrav som kommer i samband med nya krav på ballastvatten och svavel. Det handlar om flera miljarder danska kronor för rederinäringen.