Dessa länder ingår i Paris MoU och Port State Control Committee.

Fotograf: Paris MoU

Kategori: Regelverk | Arbetsmarknad | Politik

113 fartyg följde inte MLC

Nu har MLC, Maritime Labour Convention, varit i kraft i ett år och den första statistiken är klar. Vid hamnstatsinspektionerna har många avvikelser uppdagats.

Under första året MLC varit i kraft har 113 fartyg hållits kvar i hamn på grund av att de inte uppfyllde kraven i konventionen. Detta motsvarar 17,4 procent av det totala antalet kvarhållanden (649 stycken) som noterades i hamnstatskontroller gjorda i något av Paris MoU-medlemsländerna under perioden.

Löner betalas inte

Av hamnstatsinspektörernas totalt 46 798 noterade avvikelser,kunde 3 447 (7,4 procent) relateras till MLC. 

Icke utbetalda löner var det mest frekventa problemet som inspektörerna fann (39,5 procent). På andra plats kom för låg bemanningsnivå ombord (28,6 procent). Andra områden med höga avvikelser var hälsa, säkerhet och olycksprevention, mat och catering samt undermålig logi.

Alla är inte med

I statistiken igår endast de medlemsstater i Paris MoU som raticifierade MLC före den 20 augusti 2012 och därmed hade rätt att kontrollera MLC-efterlevnaden under det första året. De länderna var: Bulgarien, Kanada, Kroatien, Cypern, Danmark, Lettland, Holland, Norge, Polen, Ryssland, Spanien och Sverige.

Sedan dess har Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Litauen, Malta, och Storbritannien också raticifierat MLC. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Ligg på dom jävlarna som blodhundar!
  Tror f-n att svensk sjöfart är dödsdömd om inte ens löneutbetalningar anses vara en utgift att bry sig om.

 • Leif

  Det känns bra att se att PSC tycks fungera hyfsat men inte så bra att för många fartyg som blivit bannlysta är flaggade i länder som ratificerat MLC. Mycket återstår att göra.

  • Anonymous

   Visst är det så Leif, mycket kvar att göra.
   Men sorgligast i hela historien är väl ändå att det finns stora, och på pappret seriösa kunder i Sverige och EU som sysselsätter det här tonnaget.Tex skogsbolagen och andra företag i den svenska basindustrin. Och vem äger dessa bolag, jo bland annat vi småsparare och våra statliga och privata pensionsfonder. Och vem är bolagens kunder, jo i slutändan vi konsumenter.
   Så, vi som sitter och ondgör oss över att oseriösa redare kan hålla på och utnyttja arbetskraften, bryta mot lagar och konkurrera ut dom seriösa redarna är samtidigt deras uppdragsgivare och födkrok, låt vara med några mellanled men likafullt!
   Och som vanligt kniper denna tidnings redaktion käft fullständigt. Inte många gånger på de 25 år jag läst SST har det stått vem som fraktat de båtar som blivit näpsade av ITF aktioner etc. Visst redaren står ibland men hans uppdragsgivare då, varför skall han skyddas? Och snacket att tex råvara köps in med levarans till fabriken duger inte. Vill man se till att det går rätt till köper man bara råvaror som levereras med fartyg som har (och följer) ITF avtal etc. Det klarar oljebolagen att kontrollera så varför inte andra?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.