Nu levererade Primero är systerfartyg till Alfa Baltica (bilden).
Jane Forsström

Dubbeldop och leverans för Lundqvist

Med leveransen av nybygget Primero överstiger Lundqvist Rederiernas tankertonnage en miljon dödviktton.

Relaterade artiklar

Lundqvist Rederierna i Mariehamn tog fredagen den 26 februari 2016 leverans av nybygget Primero från varvet Sumitomo Heavy Industries and Marine & Engineering Co i Yokosuka, Japan. Innan överlåtelsen döptes aframaxtankern av sin gudmor Lea Neovius. Primero ägs av Lundquist Shipping Company Limited.

Kort efter leveransen lämnade Primero varvet för att lasta gasolja i Kina. Följande destination blir en europeisk eller nordafrikansk hamn.

Ingår i serie

På fredagen döptes även systerfartyget Alfa Alandia, som ska levereras till Shinobu Shipping Company Limited inom Lundqvist gruppen i mitten av maj 2016. Alfa Alandias gudmor är Celina Olofsson.

Primero och Alfa Baltica ingår i en serie aframax-tankfartyg för Lundqvist Rederierna. Serien inleddes med Estrella som överläts 2014 och därefter följde Alfa Baltica 2015. Efter Alfa Alandia senare i vår ska ytterligare två systerfartyg levereras under 2018.

Gott samarbete

Primero är den tionde aframaxtankern i Lundqvist Rederiernas flotta, som nu har en total dödvikt på cirka 1.050.000 ton.

Under ceremonin i fredags tog både varv och beställare upp det utomordentligt goda samarbetet som fortgått sedan beställningen av det första systerfartyget.