Ytterligare två coasters lämnar den danska flottan

Den danska coaster-flottan fortsätter minska. Thor Alice, byggd av Svendborg Verft i Danmark 1985 och med boxat lastrum, har sålts till norska Jørgensens Sjøtransport i Tysse. Othonia, byggd 1965 av Husumer Shiffswerft, har sålts till USA och seglar snart iväg till Miami för fortsatt drift i Karibien. Othonia är en av ett 30-tal coasters av samma typ som levererats till danska redare, och den sista av dem att lämna dansk flagg.