Ytterligare svenska färjeanställda krävs på stora skattesummor

I augusti behandlade den svenska skattemyndigheten det första fallet där en svensk anställd på HH-Ferries i Danmark krävdes på närmare SEK 70.000 i obetald skatt för inkomståret 2004. Skattemyndigheten har nu skickat brev till ytterligare ett flertal svenskar som inte betalat inkomstskatt för den lön de uppburit som anställda på danska färjor registrerade i Dansk Internationellt Skibsregister (DIS).Mellan 2001 och 2006 tog många svenskar anställning på danska färjor och fick lön enligt det danska nettosystemet. En undantagsregel infördes 2001 som gjorde att svenskar som då arbetade på DIS-fartyg slapp betala inkomstskatt. Skattemyndigheten har därefter kommit fram till att alla svenskar som anställts först efter regelns införande är skattskyldiga i Sverige.Riksdagsledamot Kent Härstedt (s) engagerade sig i frågan och dåvarande finansminister Pär Nuder tillsatte en arbetsgrupp, med tillträde i december i år, som ska granska de svenska fallen. Kent Härstedt har meddelat att han fortsätter att arbeta med frågan mot den nya regeringen.