Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Ytterligare strejkvarsel i Finland

Nu har även Finlands skeppsbefälsförbund varslat om strejk som ska inledas den 16 mars 2019.

Rederierna i Finland meddelar att Finlands Skeppsbefälsförbund har varslat om strejk som berör last- och passagerarfartygen. Strejken inleds den 16 mars klockan 6 efter hand som fartygen anländer till en hamn eller ankarplats i Finland eller utlandet. Varslet gäller inte isbrytarna, där förbundet har avtal i kraft till 2021.

Rederierna i Finland uppger att de har förhandlat med Finlands Skeppsbefälsförbund om förnyade kollektivavtal sedan början av februari. För en vecka sedan varslade Finlands Maskinbefälsförbund om strejk som skulle inledas 9 mars och även beröra isbrytarna. Rederierna i Finland och Finlands Sjömans-Union träffade nytt avtal den 25 februari.