WWL stärker logistiken i USA

Wallenius Wilhelmsen Lines har ytterligare stärkt sin position som ledande logistikleverantör för fabriksnya bilar i Nordamerika genom köp av hälften av Distribution and Auto Service (DAS) från Nissan North America. Priset kommer att fastställas senare men bedöms hamna på USD 5–10 miljoner. Övertagandet görs den 1 maj. I affären ingår också Annacis Auto Terminals, ett dotterbolag till DAS. Totalt har DAS 1.200 anställda och man hanterar 1,6 miljoner bilar per år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.