Fotograf: Tototheo Maritime

Kategori: Politik

Wista-upprop: Bli en förkämpe för lika villkor!

Wista uppmanar alla i sjöfartsbranschen att skriva under ett löfte om inkludering. 

Women In Shipping & Trading Association, Wista, riktar ljuset mot underrepresentationen av kvinnor inom sjöfartsindustrin. Uppropet som den 3.000 medlemmar starka nätverksorganisationen nu lanserar innebär att varje undertecknare förbinder sig till löftet om att omfamna mångfald och bidra till en meritbaserad affärsmiljö inom sin organisation.

Kan inte ignoreras

– Att omfamna mångfald och inkludering är ett affärsbeslut som ingen ledare inom dagens globala och konkurrensutsatta marknad kan ignorera, säger Despina Panayiotou Theodosiou, ordförande i Wistas internationella styrelse, som samordnar de 45 nationella Wista-organisationerna.

Ur uppropet: ”Jag ska vara en förkämpe för lika villkor och lika lön. Mitt beteende ska återspegla hur jag vill att vår bransch ska agera i framtiden. Jag kommer att arbeta – och uppmuntra andra att arbeta – för en diversifierad och inkluderande sjöfartsbransch.”

Individens makt

– Ledare som uppmuntrar till tankens mångfald, inklusive kön, ålder, ras och etnicitet, vet att deras medarbetare drar nytta av en mängd olika upplevelser och perspektiv som driver innovation och förändring, säger Despina Panayiotou Theodosiou.

Hon säger också att uppropet är riktat till enskilda i branschen, eftersom Wista har en stark tro på individens makt att åstadkomma förändring.

Uppropet finns på Wistas webbplats.