Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Torrlast

Wilson fick andrum

Småbulkrederiet Wilson i Bergen har brottats med stigande bunkerpriser och pressade fraktrater i flera år. Detta har lett till stora likviditetsproblem. Nu har man kommit överens med sina två huvudbanker om en refinansieringslösning på cirka NOK 1,5 miljard där amorteringarna begränsas till NOK 100 miljoner per år.Lösningen förutsätter att aktieägarna skjuter till NOK 100 miljoner där NOK 75 miljoner skall användas för nedskrivning av lån. Huvudägaren Caiano garanterar tillskottet.Wilson driver en flotta på 112 fartyg mellan 1.500 och 10.000 ton dödvikt, varav man äger 86. Ungefär hälften opererar på kontrakt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.