Wilh Wilhelmsen presenterar rekordresultat och övertar Wallenius-nybyggen

Wilh Wilhelmsen (WW) presenterar ett historiskt resultat för 2005 med en nettovinst på USD 232 miljoner (USD 207 miljoner 2004) och intäkter på USD 2,2 miljarder (USD 1,8 miljarder 2004). Samtidigt meddelar WW att man kommit överens med Wallenius Lines om att överta två fartyg som Daewoo i Sydkorea bygger för det svenska rederiet. Wallenius har sju nybyggen av typen lctc (large car truck carriers) med kapacitet för 8.000 bilar. Två av dem, som skall levereras 2009, övertas av den norska samarbetspartnern. Wallenius Wilhelmsen har totalt elva fartyg i beställning, som samtliga skall sättas i trafik för Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) – tidigare Wallenius Wilhelmsen Lines – och EUKOR Car Carriers. Fyra av de elva beställningarna gjordes under fjärde kvartalet 2005, varav två vid Mitsubishi samt de två Daewoo-byggena som övertas från Wallenius. Samtliga beställda fartyg kommer att levereras från 2006 till 2009.