West Alpha i treårigt kontrakt

Seadrills halv nedsänkbara plattform West Alpha har fått ett långtidskontrakt för ett konsortium bestående av flera oljebolag. Kontraktet är på tre år med option på förlängning till antingen fyra eller fem år. Kontraktsvärdet uppskattas till USD 504 miljoner, USD 642 miljoner eller USD 766 miljoner beroende på hur många år avtalet till slut kommer att gälla. West Alpha kommer huvudsakligen att borra källor för utvärdering på den norska kontinentalsokeln, starten är planerad till februari 2009.