Webbplats för vintersjöfart

En internationell webbtjänst för vintersjöfarten i Östersjöområdet har nyligen öppnats på adressen www.baltice.org. Den avgiftsfria webbtjänsten innehåller bl.a. israpporter, kartor över isutbredning, trafikrestriktioner för hamnarna, rapporteringsanvisningar för fartyg, isbrytarnas operationsområden samt uppgifter om kurser i vinternavigation för sjöfolk. Informationen samlas in från de myndigheter i Östersjöområdet som ansvarar för vintersjöfart. Initiativet till denna isdataportal kommer från Baltic Icebreaking Management, där isbrytarmyndigheterna i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland ingår.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.