Wärtsiläs X35 godkänd för tillverkning

Wärtsiläs nya lågvarviga dieselmotor X35 har genomgått sin Factory Acceptance Test i Europa och Kina och är nu redo att introduceras på marknaden. Denna elektroniskt kontrollerade tvåtaktsmotor uppges ha uppfyllt alla förväntningar under teststadiet. Tillsammans med den större X40 är X35 tänkt att installeras som huvudmaskin i mindre bulkfartyg, produkttankers och feederfartyg.