Wärtsiläs vd avgår med pension

Ole Johansson, koncernchef för Wärtsilä, avgår med pension i juni 2011. Han kommer inte heller att vara tillgänglig för att fortsätta som styrelsemedlem i koncernen. Wärtsiläs styrelse har inlett processen för att utse en efterträdare till Ole Johansson. Han har innehaft ett flertal ledande poster inom Wärtsilä sedan år 1975, och han har varit koncernchef sedan år 2000.