Wärtsiläs LNG-system till Viking Line nybygge

Förutom huvudmaskiner kommer Wärtsilä också att leverera systemen kring lagring, hantering och bunkring av LNG ombord på den färja som Viking Line har beställt från STX Finlands Åbovarv. Leveransen omfattar dessutom ett patenterat återvinningssystem, där den latenta värmen i LNG utnyttjas för luftkonditioneringssystemet. Vidare kommer Wärtsilä att förse fartyget med ett ljuddämparsystem, Compact Silencer System, vilket minimerar bullret från maskineriet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.