Wärtsiläs LNG-system till Viking Line nybygge

Förutom huvudmaskiner kommer Wärtsilä också att leverera systemen kring lagring, hantering och bunkring av LNG ombord på den färja som Viking Line har beställt från STX Finlands Åbovarv. Leveransen omfattar dessutom ett patenterat återvinningssystem, där den latenta värmen i LNG utnyttjas för luftkonditioneringssystemet. Vidare kommer Wärtsilä att förse fartyget med ett ljuddämparsystem, Compact Silencer System, vilket minimerar bullret från maskineriet.