Wärtsilä gasmotorer till Viking Line nybygge

Wärtsilä levererar huvudmaskiner och propulsionssystem till det fartyg som STX Finland kommer att bygga för Viking Line. Nybygget utrustas med fyra Wärtsilä 8L50DF motorer som drivs med flytande naturgas (LNG). Detta blir den största bil- och passagerarfärjan i världen med LNG-drivna maskiner. STX Finlands varv i Åbo levererar fartyget 2013 och det sätts i trafik på linjen Åbo–Åland–Stockholm. I kontraktet med Wärtsilä ingår också en option för leverans av motsvarande utrustning till ett systerfartyg.