Baltic Enabler.

Fotograf: Wallenius SOL

Kategori: Skeppsbyggnad | Container | RoRo

Wallenius SOL:s andra levererad

Det kinesiska varvet CIMC Raffles har överlåtit nybygget Baltic Enabler till sin ägare Wallenius SOL.

I dag, onsdag, överlät det kinesiska varvet CIMC Raffles det andra av de två 5.800 filmeter stora rorofartygen till rederiet Wallenius SOL, Baltic Enabler. Hon och det under våren levererade systerfartyget Botnia Enabler anses, enligt rederiet, vara världens största isklassade conro-fartyg med multi fuel-drift.

Stor kapacitetsökning

Dessa kombinerade container- och roro-fartyg har designats av Wallenius Marine i samarbete med den danska fartygskonstruktionsbyrån Knud E Hansen. Wallenius Marine ansvarar för bemanningen och den tekniska driften av de nya fartygen.

– Att vi snart kan sätta in båda systerfartygen på sin ordinarie rutt känns fantastiskt. Vi kommer inte bara att få en enorm kapacitetsökning på såväl container- som roro-sidan, vi kommer också att ta ett enormt kliv mot en framtidsanpassad flotta som kommer att minska utsläppen och ha en stor betydelse för industrierna kring Bottenviken, säger Ragnar Johansson, vd på Wallenius SOL i ett pressmeddelande.

Anpassade för basindustrins transporter

Nybygget har finsk-svensk isklass 1A, är 242 meter långt, 35,2 meter brett och seglar under svensk flagg. Enabler-fartygen är speciellt anpassade för den svenska och finska basindustrins transportbehov och kännetecknas av en hög miljöprestanda.

Enligt IVL:s beräkningar kommer man med dessa fartyg att kunna minska utsläppen av växthusgaser med 63 procent, kväveoxider med 96 procent samt svaveloxider och partiklar med 99 procent, uppger rederiet. Om man ser till de samhällsekonomiska effekterna som kommer av de minskade koldioxidutsläppen räknar IVL med att Wallenius SOL, i och med generationsskiftet på fartygen, kommer att kunna minska samhällets kostnader med mångmiljonbelopp varje år, framgår det också i pressmeddelandet.

Lång process

Baltic Enabler inleder sin resa till Europa med stopp i ett antal hamnar i Asien. När hon kommit fram inleds trafik på den ordinarie rutten Zeebrugge-Antwerpen-Karleby-Skellefteå-Uleåborg-Kemi-Travemünde. 

– Att vi nu har båda fartygen i vår ägo känns oerhört skönt. Det har varit en lång process som kantats av en pandemi och de utmaningar den fört med sig. Trots detta har teamet på CIMC Raffles i Yantai gjort ett fantastiskt arbete, säger Ragnar Johansson.