Wallenius SOL har chartrat Transfighter från Sea-Cargo.

Fotograf: Sea-Cargo

Kategori: RoRo | Fartygsaffärer

Wallenius SOL växer vidare – chartrar in sjätte fartyg

För att kunna möta en ökad efterfrågan chartrar nu Wallenius SOL in Transfighter från norska Sea-Cargo. Dessutom utökar rederiet sin trafik med en ny hamn.

Det är för att redan nu kunna öka sin kapacitet i väntan på de båda nybyggena från Kina som Wallenius SOL nu chartrar in Transfighter, byggd 2001 i Gdynia.

– Våra nybyggen kommer i slutet av året och vi kommer att ha möjlighet att ha det här fartyget tills dess. Det är helt enkelt för att täcka det gapet fram tills dess så att vi som rederi kan fortsätta växa, säger Jonas Wåhlin, General Manager på Wallenius SOL till Sjöfartstidningen. 

Utökar med stopp i Rauma

Fartyget kommer att sättas i trafik från och med nästa vecka på slingan mellan Uleåborg och Karleby till Antwerpen och Zeebrugge, en linje som dessutom utökas genom att Raumo läggs till som lasthamn.

– Det är kul att kunna lägga till en ny hamn i trafiken baserat på att vi har kunder med behov av att skeppa ut en del volymer från Raumo. Det kommer att bli trafik där varannan vecka till att börja med, efter det får vi utforska om Raumo kan växa för oss i framtiden, säger han.

Ett fartyg med många egenskaper

Transfighter är ett speciellt fartyg som förutom att kunna hantera roro-last även kan ta containerlast och storo. Kapaciteten ligger på 850 längdmeter och 830 TEU.

– Den har kapacitet både för containrar och att hantera pappersrullar så det är inte som en vanlig roro-båt, men den passar oss väldigt bra och det behov som vi har just nu, säger Jonas Wåhlin.

Fartyget har tidigare gått för norska Sea-Cargo, men har legat upplagd en tid. Under torsdagen kom Transfighter till varvet i danska Odense för att förberedas inför chartern. Sea-Cargo kommer att stå för managementet. 

Viktigt trots stängning av pappersbruk

Genom chartern består Wallenius SOLs flotta nu av sex fartyg. De övriga fem är Fionia Sea, Jutlandia Sea, Tavastland, Thuleland och Thundraland. Behovet av extra kapacitet i trafiken till Bottenviken finns enligt rederiet trots nyheten om att Stora Enso kommer att stänga massa- och pappersproduktionen vid Kvarnsveden i Borlänge och Veitsiluoto som ligger i Kemi i Finland.

– Det är klart att det påverkar oss, men samtidigt är Kemi en väldigt viktig hamn för oss långsiktigt. Men behovet av att skeppa gods från Kemi kommer att kvarstå i och med att vi har avtal med Metsä som har pappersbruk i Kemi och som dessutom nyligen tagit beslut om en jättestor investering i ett nytt massabruk där. Men sedan är det väldigt tråkigt att Stora Enso lägger ner sitt bruk, säger Jonas Wåhlin.