Wallenius och Wärtsilä i miljösamarbete

Wärtsilä kommer fram till i slutet av 2008 att installera sitt Wetpac Humidificationsystem på 40 hjälpmotorer i 17 fartyg i Walleniusflottan. Enligt Per Croner, vd i Wallenius Marine, är detta bara början av ett djupare samarbete i flera faser mellan de båda företagen.Systemet gör att förbränningstemperaturen sänks med hjälp av vattendimma. Man räknar med att bildandet av kväveoxider minskar med 30 procent och att NOx-utsläppen därmed kan begränsas till 7–8 gram per kilowattimme för hela flottan.