Kategori: RoRo | Skeppsbyggnad

Wallenius nya fartyg designas av Deltamarin

Wallenius Lines bilfartygsorder innebär en ny landvinning för det kinesiska varvet Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry. Beställningen kunde tas hem tack vare kunnande från finländska konstruktionsbyrån Deltamarin.

Den finländska fartygskonstruktionsbyrån Deltamarin har avtalat med det kinesiska varvet Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry om konstruktion av två Post Panamax-biltransportfartyg för Wallenius Lines. Värdet på uppdraget är EUR 3,5 miljoner. Varvet erhöll beställningen från Wallenius i juni 2013 och fartygen ska levereras 2015 och 2016. I varvets kontrakt med Wallenius ingår option på ytterligare två fartyg. Varvet ingår i CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation).

Deltamarin utför approval och detail design för nybyggena. Byrån har redan tidigare utarbetat outline och contract design för beställaren tillsammans med varvet.

Första bilfartygen

Det kinesiska varvet uppges tidigare ha koncentrerat sig på standardtyper av fartyg som bulkfartyg. Med Deltamarins hjälp har varvet tagit hem denna order på en mer sofistikerad fartygstyp, uppger man från Deltamarin. Samma varv har även i order tio bulkfartyg av Deltamarins B.Delta 37-design för två olika rederier.

De 200 meter långa och 36,5 meter breda Pure Car Truck Carriers (PCTC) som Wallenius Lines beställt får kapacitet för 8.000 bilar. I designen har man bland annat fokuserat på förbättrad bränsleeffektivitet och minimerad miljöpåverkan. Skrovet optimeras för låg bunkerförbrukning och goda sjögående egenskaper. Planeringsarbetet utförs främst på Deltamarins kontor i Europa, medan en del av detaljplaneringen utförs av den kinesiska designpartnern i CSIC-gruppen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.