Wallenius-fartyg byter flagg

Wallenius har under hösten inlett processen att flagga ut till Singapore.

Det familjeägda rederiet meddelade i juni sin avsikt att flagga ut sju fartyg och i höst har de tre första, Don Juan, Don Quijote och Elektra, bytt flagg. Under nästa år går två fartyg samma väg, liksom ytterligare två 2012.

– Vilka fartyg det blir är ännu inte beslutat, säger Wallenius informationschef Cecilia Kolga.

Svenska besättningar kommer att placeras om till andra fartyg i den svenskflaggade flottan. Avtalen med TAP-anställda kommer att fullföljas men kontrakten förnyas inte. Övertaliga svenska befäl kommer att erbjudas arbete under ”The Internationalisation Agreement” i den Singapore-flaggade flottan.

Skälet till utflaggningen är behovet av att minska fartygens driftskostnader samt de administrativa kostnaderna i landorganisationen.

I dagsläget har Wallenius 18 svenskflaggade fartyg, 11 singaporianska och 5 panamanska.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.