Wallenius ångar på

Förra året omsatte Walleniusrederierna AB 2,2 miljarder kronor men inräknat intressebolagen, som hälftenägda WWL och Eukor där man äger 40 procent, närmade sig omsättningen 20 miljarder kronor. Vinstandelen från intressebolagen sjönk i svenska kronor från 584 miljoner till 97 miljoner kronor. Resultatet påverkades starkt av valutaförändringar samt även av effekterna av en nedskrivning av innehavet i franska CAT. Efter att ha nollat värdet 2006, har man nu satsat mer i bolaget och äger 50 procent. Totalt har Walleniusrederierna ägarintressen i runt 180 fartyg, och snart närmare 20 terminaler runt om i världen, den senaste i Shanghai där WWL tar en 15-procentig andel.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.