VTI utreder överflyttningen av gods

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ser nu i ett projekt över vad som krävs för att flytta över gods från väg till sjö och järnväg. 

Relaterade artiklar

Regeringens ambition att flytta över gods från vägarna till mer miljövänliga alternativ ska bidra till att nå de miljö- och klimatmål som Sverige satt upp till 2030. Hittills har inte mycket hänt där och frågan är vilka styrmedel som krävs för att en överflyttning på allvar ska komma igång? 

Viktig studie

Detta undersöker nu VTI i ett projekt där man ska ta reda på hur en överflyttning kan bidra till målen, vilka styrmedel som finns i dag, hur effektiva de är och vilka som måste tillkomma. 

– I projektet ska vi analysera under vilka villkor överflyttningen från väg till järnväg och vattenburen transport kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås, säger Inge Vierth, projektledare på VTI i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det finns få studier gjorda om hur effektiva styrmedlen är och vilken potential de har att bidra till att uppfylla målen. Därför är vår studie viktig att göra, säger Inge Vierth. 

Fyra miljoner

Enligt riksdagsbeslutet från 2017 ska Sveriges vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Ett etappmål till 2030 är att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent jämfört med 2010, flyget borträknat. VTI:s projekt går under namnet Modal shift for an environmental lift (MOSEL). Naturvårdsverket finansierar projektet med fyra miljoner kronor. Göteborgs universitet är medpart i projektet som ska pågå till slutet av 2020.