Vitol Group levererade första oljelasterna till Ventspils Nafta Terminals

Ventspils Naftas dotterbolag Ventspils Nafta Terminals har fått de första större oljeleveranserna från tankfartyg. Vitol Group, som har köpt in sig i Ventspils Nafta, ansvarade för att tankfartygen Ice Fighter med 67.000 ton dieselolja och Difko Chaser med nästan 60.000 ton bensin kunde gå in i hamn. Under årets första tio månader har Ventspils Nafta Terminals lossat 900.000 ton olja och oljeprodukter. Terminalen hanterade under de tio månaderna 4,8 miljoner ton olja och oljeprodukter, vilket är 31 procent mindre än under motsvarande period i fjol. Det största godsslaget var närmare 2 miljoner ton dieselolja. Terminalen påpekar att på grund av de höga ryska järnvägstarifferna för oljeexport är oljetransport på järnväg till Ventspils knappast lönsamt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.