Vinnova uppmanar till att söka Marco Polo

EU-programmet Marco Polo II, som syftar till att överföra gods från väg till andra transportslag, är något förskjutet i tid men snart finns möjlighet att söka bidrag därifrån.– Vi tror att det ska öppna nu till månadsskiftet och sedan är det öppet i två månader, säger Bo Essle från Vinnova under ett informationsmöte i Göteborg.Sedan kan det ta lång tid innan bidragen betalas ut, men konsortier med svenska intressen var framgångsrika i EU-programmets första runda så Vinnova uppmanar verkligen alla att söka.– Det har varit ett nettoflöde tillbaka till Sverige från det här programmet, och det trodde inte jag att det skulle bli, säger Johan Ericsson från näringsdepartementet.– De tar väldigt hårt på det här med credibility (trovärdighet) i ansökan och det utgör en stor del av poängen som avgör om man får stöd eller inte. De älskar marknadsundersökningar, säger Bo Essle, som gärna ställer upp som bollplank för dem som vill ansöka.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.