Fotograf: Transatlantic

Kategori: Ekonomi | Torrlast

Villkoren klara på Trans

Fem aktier ger rätten till en ny, det är grunden för Transatlantics kommande nyemission.

Det var den 20 mars som Transatlantic offentliggjorde att man skulle genomföra ytterligare en nyemission för att förstärka kassan efter de omfattande omstruktureringar och nedskärningar bolaget gjort på senare år.

I nyemissionen kommer nuvarande aktieägare att få rätt att köpa en nya aktie, A- eller B-aktie, för varje fem befintliga aktier. Kostnaden för den nya aktien sätts till fem kronor. Det gör att bolaget totalt kan få in 147,9 miljoner kronor. Hela nyemissionen har garanterats av Transatlantics huvudägare Kistefos, vilket innebär att Kistefos lovat att köpa alla aktier i nyemissionen som ingen annan aktieägare vill ha.

Kistefos kan öka

Kistefos och huvudägaren Christer Sveaas la nyligen också ett budpliktsbud på alla aktier i Transatlantic, också det budet var på fem kronor per aktie. Det budet har övriga aktieägare rekommenderats att tacka nej till av en oberoende kommission utsedd av styrelsen.

Förutsatt att villkoren för nyemissionen godkänns av årsstämman den 23 april kan de nya aktierna tecknas under perioden 9 till 27 maj.

Skulle inga andra aktieägare köpa några nya aktier kan Kistefos ägarandel i Transatlantic maximalt öka från att den 16 april 2014 varit cirka 65,2 procent av kapitalet och cirka 59,9 procent av rösterna till 71,0 procent av kapitalet och 66,6 procent av rösterna.