Fotograf: Helsingborgs hamn

Vill ha ren och fin hamn

Helsingborgs hamn går vidare med nya upphandlingar, nu för att få in hållbara lösningar på sin avfallshantering.

Helsingborgs Hamn ger, inom vissa ramar, anbudsgivare fria händer att föreslå lösningar på hamnens avfallshantering. Uppdraget och upphandlingen handlar i stort om att ta ett nytt samlat grepp kring avfallshantering i hamnen. Med en funktionsupphandling efterfrågar hamnen en lösning på ett problem snarare än en på förhand bestämt produkt eller tjänst.

Avfall som kommer både från den egna verksamheten och från de anlöpande fartygen ska tas om hand på bästa och effektivaste sätt. 

Sveriges modernaste hamn

Förhoppningen är att lösningen för avfallshanteringen, tillsammans med den i april presenterade upphandlingen av innovationspartnerskap för autonoma transporter på hamnområdet, ska göra Helsingborgs Hamn till Sveriges modernaste hamn.

Hamnens upphandlare Josefine Andersson säger att de med den nya funktionsupphandlingen tar ett nytt helhetsgrepp kring avfallshanteringen.

– Vi efterfrågar en ren och fin hamn som är så hållbarhetsmässigt effektiv som det bara går, säger hon till Sjöfartstidningen.

I bedömningen av anbuden kommer hamnen bland annat att titta på återbruk och lösningar för material som det i dag inte finns någon särskild återvinning för.

Bästa miljökommunen

– Sett till vår verksamhets natur är det inte lätt att vara det miljövänligaste företaget. Men vi ska göra det vi kan för att påverka det som går att påverka. Om allt går enligt plan i funktionsupphandlingen hoppas vi på att ha en leverantör på plats redan efter sommaren.

Tidigare i år blev Helsingborgs stad utsedd till Sveriges bästa miljökommun för tredje gången i rad. Hamnen, som är ett kommunalt bolag, vill naturligtvis att leva upp till stadens höga standard.