Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Torrlast

Vill ha fler finländare ombord

Dennis Maritime skulle gärna ta in fler fartyg under finländsk flagg i stället för att tidsbefrakta utländska. Samtidigt tycker han att det borde vara mindre komplicerat att anställa svenskar under finländsk flagg.

Dennis Saari, ägare till Dennis Maritime, anser att tiden nu skulle vara den rätta för att växa och skaffa fler fartyg under finländsk flagg.

– Det har varit målet redan länge, men har visat sig vara alltför svårt även om det skulle vara en bra tid att köpa fartyg just nu. Det stora problemet är finansieringen. Bankerna säger att de inte kan vara med och finansiera nya projekt inom sjöfart som läget är just nu, säger han till Sjöfartstidningen.

Han menar att det nu istället gäller att specialisera sig på det man har. Han skulle till exempel behöva utrusta ytterligare ett av fartygen med grävmaskin för att bli självlossande.

– Redan från första början var tanken att ha två sådana fartyg och det kommer att bli ännu mer aktuellt. Dessutom finns efterfrågan på självlossare i trafik på svenska kusten. Men sedan blir nog nästa steg att skaffa lite nyare båtar.

Bra besättningar

Enligt Dennis Saari är en av rederiets absolut främsta styrkor de ombordanställda.

– Vi har en otroligt bra och motiverad personal som består av finländare och några ester på våra egna fartyg. På TC-fartygen har vi fått anställa egna finska befälhavare men den resterande besättningen sköter ännu deras ägare om, så de kommer bland annat från Ryssland, Ukraina och Filippinerna.

Dennis Saari anser att de flesta av dem är mycket duktiga sjömän, men han medger att han ändå hellre skulle ha finländare ombord – och även svenskar.

– Eftersom man trots allt är lite patriot skulle man gärna försöka få in mera finska sjömän här istället. Hela vår verksamhet baserar sig ju i alla fall mer eller mindre på resor till och från Finland. 

Borde göras enklare

Dennis Saari berättar att rederiet även har haft flera sjömän från Sverige på sina fartyg. Beträffande möjligheten att anställa svenskt sjöfolk skulle Dennis Saari gärna se att det vore ännu enklare än vad det är idag.

– Vi kör regelbundet mycket till Sverige och ibland även i svensk kustfart, så man borde här också få ett enklare system angående skatt och sociala avgifter samt enklare system för endorsement på behörighetsbreven så att det gick lika enkelt att anställa en svensk som en finländare, menar han.

Bareboat kan bli möjligt

Dennis Saari arbetar nu för att på ett eller annat sätt kunna utöka antalet finländska ombordanställda.

– Vi har hittills varit tvungna att ta in fartyg på timecharter istället för bareboat när vi har behövt fler fartyg, eftersom det holländska skattesystemet inte är fördelaktigt för bareboat. Det är planerat så att rederierna ska hyra ut sina båtar på TC med bemanning och allt.

Men nu ser Dennis Saari en förändring. Han säger att det knappt finns några holländare kvar på de holländska fartygen trots att man förespråkat EU-bemanning.

– Om vi skulle ta in en båt till Finland skulle det bli finländsk besättning, vilket ju skulle innebära EU-besättning. Det kan komma ett kryphål som gör att vi kunde utnyttja ett bareboat-avtal effektivare så att åtminstone större delen av besättningen skulle vara finländsk. Då blir det genast intressant för vi har en ganska bra framtid med personal i Finland för tillfället och det är duktigt folk.

Till salu

För närvarande har Dennis Maritime tre egna fartyg i flottan: Josefine, Serafina och Angelina. Dessutom ingår Annika Benita, Jennifer Benita, Lady Magda och Passaat, som seglar under holländsk flagg och har hyrts in på timecharter.

Angelina ligger i Tallinn i väntan på att överlåtas till en ny ägare.

– Angelina är redan såld två gånger och jag hoppas att det nu ska bli affär. Då blir hon utbytt till någon av TC-båtarna som byter om till finsk flagg eller så ett nytt objekt för jag vill hålla kvar besättningen. Jag hyrde in Passaat redan i november på TC som ersättare till Angelina och hon blir säkert det första fartyget att pröva en slags bareboat-charter så att man kunde få Angelinas besättning omplacerad dit, en del av dem är redan på våra andra fartyg.

Fortsätter som tidigare

Någon större förändring av verksamheten blir det inte trots att befraktningssamarbetet med Prima Shipping har upphört.

– Vi fortsätter vår verksamhet som förut. Vi samarbetar nu med Helsinki Chartering och en del av befraktningen sköter jag själv, säger Dennis Saari.