Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Torrlast

Vill ha fler finländare ombord

Dennis Maritime skulle gärna ta in fler fartyg under finländsk flagg i stället för att tidsbefrakta utländska. Samtidigt tycker han att det borde vara mindre komplicerat att anställa svenskar under finländsk flagg.

Dennis Saari, ägare till Dennis Maritime, anser att tiden nu skulle vara den rätta för att växa och skaffa fler fartyg under finländsk flagg.

– Det har varit målet redan länge, men har visat sig vara alltför svårt även om det skulle vara en bra tid att köpa fartyg just nu. Det stora problemet är finansieringen. Bankerna säger att de inte kan vara med och finansiera nya projekt inom sjöfart som läget är just nu, säger han till Sjöfartstidningen.

Han menar att det nu istället gäller att specialisera sig på det man har. Han skulle till exempel behöva utrusta ytterligare ett av fartygen med grävmaskin för att bli självlossande.

– Redan från första början var tanken att ha två sådana fartyg och det kommer att bli ännu mer aktuellt. Dessutom finns efterfrågan på självlossare i trafik på svenska kusten. Men sedan blir nog nästa steg att skaffa lite nyare båtar.

Bra besättningar

Enligt Dennis Saari är en av rederiets absolut främsta styrkor de ombordanställda.

– Vi har en otroligt bra och motiverad personal som består av finländare och några ester på våra egna fartyg. På TC-fartygen har vi fått anställa egna finska befälhavare men den resterande besättningen sköter ännu deras ägare om, så de kommer bland annat från Ryssland, Ukraina och Filippinerna.

Dennis Saari anser att de flesta av dem är mycket duktiga sjömän, men han medger att han ändå hellre skulle ha finländare ombord – och även svenskar.

– Eftersom man trots allt är lite patriot skulle man gärna försöka få in mera finska sjömän här istället. Hela vår verksamhet baserar sig ju i alla fall mer eller mindre på resor till och från Finland. 

Borde göras enklare

Dennis Saari berättar att rederiet även har haft flera sjömän från Sverige på sina fartyg. Beträffande möjligheten att anställa svenskt sjöfolk skulle Dennis Saari gärna se att det vore ännu enklare än vad det är idag.

– Vi kör regelbundet mycket till Sverige och ibland även i svensk kustfart, så man borde här också få ett enklare system angående skatt och sociala avgifter samt enklare system för endorsement på behörighetsbreven så att det gick lika enkelt att anställa en svensk som en finländare, menar han.

Bareboat kan bli möjligt

Dennis Saari arbetar nu för att på ett eller annat sätt kunna utöka antalet finländska ombordanställda.

– Vi har hittills varit tvungna att ta in fartyg på timecharter istället för bareboat när vi har behövt fler fartyg, eftersom det holländska skattesystemet inte är fördelaktigt för bareboat. Det är planerat så att rederierna ska hyra ut sina båtar på TC med bemanning och allt.

Men nu ser Dennis Saari en förändring. Han säger att det knappt finns några holländare kvar på de holländska fartygen trots att man förespråkat EU-bemanning.

– Om vi skulle ta in en båt till Finland skulle det bli finländsk besättning, vilket ju skulle innebära EU-besättning. Det kan komma ett kryphål som gör att vi kunde utnyttja ett bareboat-avtal effektivare så att åtminstone större delen av besättningen skulle vara finländsk. Då blir det genast intressant för vi har en ganska bra framtid med personal i Finland för tillfället och det är duktigt folk.

Till salu

För närvarande har Dennis Maritime tre egna fartyg i flottan: Josefine, Serafina och Angelina. Dessutom ingår Annika Benita, Jennifer Benita, Lady Magda och Passaat, som seglar under holländsk flagg och har hyrts in på timecharter.

Angelina ligger i Tallinn i väntan på att överlåtas till en ny ägare.

– Angelina är redan såld två gånger och jag hoppas att det nu ska bli affär. Då blir hon utbytt till någon av TC-båtarna som byter om till finsk flagg eller så ett nytt objekt för jag vill hålla kvar besättningen. Jag hyrde in Passaat redan i november på TC som ersättare till Angelina och hon blir säkert det första fartyget att pröva en slags bareboat-charter så att man kunde få Angelinas besättning omplacerad dit, en del av dem är redan på våra andra fartyg.

Fortsätter som tidigare

Någon större förändring av verksamheten blir det inte trots att befraktningssamarbetet med Prima Shipping har upphört.

– Vi fortsätter vår verksamhet som förut. Vi samarbetar nu med Helsinki Chartering och en del av befraktningen sköter jag själv, säger Dennis Saari.

 

Kommentarer

 • Anonymous

  Tipsar blivande studerande att studera i Finland så ni får ut Finska papper. Där finns ju i alla fall finska flaggan kvar, vad ska man med svenska behörigheter till när det ändå inte finns några svenskflaggade fartyg!

 • kaj sundberg båtsman

  tipsar alla ungdomar som drömmer om sjömansyrke i finland o sverige att glömma alt som heter sjöfart finska o svenska staten vill int ha sjömän bara säkerhets kurser och annat skit har varit 34 år på sjön men jobbet har blivit en mardröm

  • Anonymous

   34 år på sjön har gjort dig bitter, gå iland!
   Står ju i artikeln att de vill ha EU besättning..

 • Anonymous

  Jag är utbildad sjökapten och jobbar till sjöss. Alla som funderar på att jobba till sjöss, GÖR INTE DET! Om 15 år finns det inget kvar i norden. Ny alla byts ut mot billiga sjömän!Det finns nästan inga jobb kvar! Och det blir bara sämre och sämre!

 • Rolle

  Sådana redare skulle vi ha fler av i Sverige! Lite gammal hederlig patriotism är nog det som skall till! Inte bara billigaste möjliga hela tiden.

 • Anonymous

  BRA DENNIS

 • kenneth wilen

  Du är duktig Dennis du fixar det nog

 • N.A Fyrst

  Bra Dennis.
  Det är till motsats till övriga redare här i Norden som bara vill ha lågprisbedättningar. Ett budskap till dom unga satsa på ett annat yrke om ni vill ha ett fast arbete och ett gott liv tex kunna låna pengar på en bank och köpa ett hus mm
  och inte ligga sömnlös varje natt och fundera på om utflaggning sker i morgon.

  • Jonas

   Nu är det inte riktigt så enkelt att övriga redare i Norden vill ha lågprisbesättning utan att marknaden, dvs kunder och konkurrenter driver det den vägen. ”Alla” vet vad en båt kostar att äga och driva. Likaså vad den kan tänkas tjäna in. Alltså måste man anpassa sig till omvärlden hela tiden och göra samma besparingar som alla andra för att ligga bra till för lasterna. Och tyvärr kan man ju bara göra var rationalisering en gång så att säga. Vi kan ju inte ta bort gnisten och mässman igen!

   • N.A Fyrst

    Ja summa sumarum så ( vill eller kan) dvs inga jobb till Svenska befäl. då får ju något i rimlighetans namn åt at att redusera utbildandet av Sjöbefäl. Svenska ungdomars framtid och skattepengar går till spillo.

 • Nostradamus

  Globalisering är ordet. Sjöfarten har under mycket lång tid utsatts för detta. Nu börjar det sprida sig till andra yrken med. Åkeribranschen står näst på tur. Därefter byggbranschen. Långsiktigt kommer Sverige tappa alla kategorier av arbeten som kan utföras med billigare personal eller till länder där lagar/regler som underlättar.

  Att Sverige har höga löner och höga skatter kommer på sikt leda till en kollaps av välfärdssamhället. Vi står inför en total omställning av samhället och det kommer inte bli trevligt utan mycket problemfyllt. Sverige måste anpassa sig till omvärlden. Vi måste ha löner på samma nivå som övriga länder. Vi måste ha ett skattesystem som för framförallt företagen har samma skattesatser som övriga länder, Irland får i första hand anses vara riktmärket. Vårt bidragssystem måste anpassas till de minskade skatteintäkterna. Staten måste anpassa sig. Vi kommer inte ha råd med alla projekt, myndigheter, organisationer. Statens roll måste minska och individens ansvar måste öka. Inget av detta kommer bli kul och i många fall direkt obehagligt, med ökad självmord, sjukdomar, fattigdom som följd.
  De senaste 50 årens politik har lett till detta.

  Industrialisering innebar att välfärdssamhället/folkhemmet kunde införas. Globaliseringen innebär en nedmontering. I slutänden kommer vi efter nästa världskrig ha återgått till ett nytt sorts apokalyptiskt bondesamhälle, där endast små byar håller ihop. Städer kommer förintas och otroliga mängder människor dödas. Allt detta kan förutsägas om man tittar lite globalt. Ser till de ökade oroshärdarna, ser till ökade flyktingströmmar, ser till den ökade polariseringen samt den enorma ökningen av antalet människor (enligt FN 12 miljarder vid detta århundrades slut) som skall ”slåss” om land, mat och vatten. Släng sedan in en fanatisk religiös övertygelse i det hela och Nostradamus profetia om armageddon verkar sannolik.

 • Anonymous

  SE-bankens vd har hög lön, 29 000 000 !!
  sjömän har inte hög lön.

  • Realisten

   Allt är relativt gentemot något annat!
   Om en svensk har 20000 kr i månadslön och dennes kollega från tex sydostasien har 5000 kr så är det ju mycket även om det anses dåligt i Sverige.
   Nej det finns bara en lösning för både sjöfolk och redare i Norden, vi får satsa på sånt jobb som betalar sig bra och släppa ”skiten” till andra. Jag skulle själv gärna kört en liten torrlastare men det försörjer tyvärr inte familjen så det får vara tills vidare.

 • Klas Eriksson

  Jag vill gärna bli anställd hos dig som BFH eller Chief Off.
  Kräver inte så mycket. Mitt personnummer är bara vilseledande ej rättvisa siffror

 • Klas Eriksson

  Mycket befaren sjökapten i alla vatten vill segla finskt eller åländskt
  Hör av dig till redaktionen så får du mina uppgifter

 • Anonymous

  Vi får bara reda på vad vi kostar ,inte vad rederier tjänar .
  meningslös information , inte alltid trovärdig,det vore bättre att man slapp den här meningslösa
  debatten ,och var och en gjorde sitt jobb ,fåfäng möda !!

  • Anonymous

   Gå in på tex http://www.allabolag.se och sök på det rederi du undrar över.
   Vissa går bra, andra sämre! Dom som går back tycker nog inte att du skall ha mera betalt, inte just nu och hos dom iaf!

 • P Nordström

  Har själv tidigare jobbat som befälhavare på en av Dennis Maritimes båtar. Dennis är förutom en erfaren och skicklig sjöman även en väldigt hygglig redare som lyssnar på och är lojal mot sina anställda. Hoppas att det går bra för hans verksamhet även i fortsättningen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.