Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Specialfartyg | Ekonomi

Viking Supply Ships ingår avtal med BP UK

Avtalet gäller de två supplyfartygen Idun Viking och SBS Tempest och innebär enligt företaget att orderboken nu uppgår till SEK 1,9 miljarder.    

Idun Viking är kontrakterad för perioden fram till den 31 juli 2013 plus optioner med början i slutet av mars 2013, medan SBS Tempest är kontrakterad till den 31 januari 2014 plus optioner med början direkt efter nuvarande charter.

I ett pressmeddelande från Transatlantic uppges att orderboken nu växer ytterligare och uppgår till SEK 1,9 miljarder, vilket är en ökning med SEK 587 miljoner eller 45 % från den 1 januari 2013.

I och med dessa kontrakt har flottan en sysselsättning inklusive optioner på 44 % för resterande delen av 2013 och 30 % för 2014.

   

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.