Viking Line utvecklar miljöfartyg

Genom att utnyttja vind och sol som tilläggsenergi räknar Viking Line med att framtidens färjor kommer att bli betydligt mer bränslesnåla än dagens fartyg. Elektrisk energi från bränsleceller och möjligheten att utvinna energi från en så kallad Flettner-rotor hör också till de nya tekniker som Viking Line undersöker.– Syftet är att undersöka vad det finns för utrustning och etablera kontakter med olika leverantörer. Detta är inte ett forskningsprojekt, vi kommer att installera sådan utrustning som vi vet verkligen fungerar, understryker Tony Öhman, teknisk direktör i Viking Line.I detta skede kan Öhman inte säga när framtidsfärjan kan bli verklighet.– Teknologin existerar redan i viss mån, men den är fortfarande ganska mycket på experimentstadiet.