Viking Line uppvisar hyfsat resultat

Trots ökad konkurrens och pågående lågkonjunktur noterar Viking Line Abp en ökning av både passagerar- och fraktvolymer för verksamhetsåret 1 november 2008 till 31 oktober 2009. Passagerarvolymerna har ökat i synnerhet på linjerna Helsingfors–Tallinn och Mariehamn–Kapellskär, men även på Helsingfors–Mariehamn–Stockholm. På linjen Åbo–Åland–Stockholm, där konkurrenten Tallink introducerat nytt tonnage, minskade passagerarna med fyra procent men Viking Line uppges ha bibehållit sin marknadsledande ställning.Under verksamhetsåret omsatte Viking Line EUR 471 miljoner, vilket innebär en minskning med en procent jämfört med året innan. Även om antalet passagerare ökade medförde den svaga svenska kronan en lägre intäkt per passagerare. Viking Line uppvisar emellertid fortfarande god lönsamhet med ett resultat före skatter på EUR 14,4 miljoner.