Fotograf: Viking Line/Norsepower

Kategori: Miljö | Fartygsaffärer

Viking Grace får rotorsegel

Viking Line har beslutat att utrusta Viking Grace med rotorsegel från Norsepower.

Viking Line kommer ytterligare att höja LNG-drivna Viking Grace miljöprofil genom att installera Norsepower Rotor Sail Solution.

– Som organisation strävar vi efter att försäkra oss om att vår flotta opereras på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt och är stolta över att samarbeta med Norsepower. Vårt kryssningsfartyg är det första som använder en kombination av rena bränslen, moderna rotorsegel, elektrisk framdrift och ett hydrodynamiskt optimerat skrov. Vi tror att tekniken bakom lösningen med rotorsegel gör det möjligt att förbättra vårt fartygs prestanda genom att möjliggöra betydande minskning av bränslekonsumtion och CO2-utsläpp, säger Ulf Hagström, Senior Vice President, Marine Operations & Newbuildings på Viking Line, i ett pressmeddelande.

I samband med dockning

Installationen av ett rotorsegel på Viking Grace kommer att ske under det andra kvartalet 2018. Seglet ska installeras på däckshuset akter om skorstenen. Fartyget ska dockas i januari 2018 och då ska man göra alla nödvändiga förstärkningar samt fundamenten.

– Själva rotorn ska vi sedan lyfta på plats på en servicedag, säger Kari Granberg, projektchef Marine Operations på Viking Line, till Sjöfartstidningen.

Reducerar CO2-utsläpp

Norsepower uppger i ett pressmeddelande att den enhet som installeras blir 24 meter hög och har en diameter på 4 meter. Vidare uppges att detta beräknas reducera CO2-utsläppen med 900 ton per år, vilket motsvarar 300 ton LNG.

– Detta är strax under två procent av förbrukningen. Det är ganska lågt räknat, så vi hoppas givetvis på lite till än det här, säger Kari Granberg.

Även på Viking Lines nybygge, som i höstas beställdes från Kina, planerar man att installera två rotorsegel.

– Viking Grace blir samtidigt en testbädd för att se vilken nytta vi kan ha av tekniken, säger Kari Granberg.

I bruk på Estraden

Två rotorsegel från Norsepower är i bruk på roro-fartyget Estraden som ägs av Bore. Norsepower uppger att mätningar och av NAPA verifierad data visar att man på Estraden uppnått en minskning av bunkerkonsumtionen med drygt 6 procent.